Coaching. Uitgangspunten en praktijkverhaal

Coaching. Uitgangspunten en praktijkverhaal

Voor een goed en blijvend resultaat van coaching is het naar mijn idee erg belangrijk dat de manier waarop je coacht congruent is met datgene waar je inhoudelijk aan werkt. In bijna alle coachings geldt dat een belangrijk doel is dat de coachee zelf leert omgaan met waar hij of zij mee worstelt. Dit ‘zelf de regie in handen krijgen’ moet daarom ook in de manier van coachen tot uiting komen: Uitgangspunten van coaching Passie in Bedrijf Als coachee draagt je zelf verantwoordelijkheid voor jouw leerproces, maar ook voor de kaders waarbinnen het leerproces zich afspeelt. Voor de coaching betekent dit dat we voor elk coachgesprek een begintijd afspreken en klaar zijn als dat voor het moment klaar voelt. In het natuurlijk verloop van het gesprek is dit altijd een wederzijds vastgesteld moment. De lengte van elk afzonderlijk coachgesprek alsook het aantal coachmomenten dat nodig is, is daarmee variabel. Coachgesprekken vinden bij voorkeur plaats in Nijmegen tenzij we gezamenlijk anders besluiten. Ik heb geen vooropgezet programma maar stem mijn werkwijze/het verloop van de coaching op jou af. Mogelijke schriftelijke rapportering of vastlegging is de verantwoordelijkheid van de coachee. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Eventuele terugkoppeling van de inhoud van de gesprekken geschiedt altijd door de coachee, eventueel in bijzijn van de coach. Ga naar traject persoonlijke ontwikkeling   “Ik was na een auto ongeluk aan het her integreren  binnen mijn baan als orthopedagoog. Nadat ik vastliep binnen deze herintegratie en mijn klachten niet minder werden, is een coachingstraject geadviseerd. Ik ben dit gestart met Brend Seinen van Passie in Bedrijf. Ik had klachten als vermoeidheid, snel overprikkeld raken, angstig gedrag. Ik...
Persoonlijke doelen opstellen. Als je het niet nakomen van afspraken in je team  beu bent!

Persoonlijke doelen opstellen. Als je het niet nakomen van afspraken in je team beu bent!

Komen mensen in jouw team ook vaak hun afspraken niet na? Ben je het beu om daar de hele tijd achteraan te zitten? Zoek je naar een manier waarop je afspraken met je teamleden maakt die ze daadwerkelijk nakomen? Dan is deze blog de moeite waard voor jou! Het opstellen van doelen is niet iets wat je op de eerste de beste bijeenkomst met een team doet. Alleen als mensen vanuit gevoelde vrijheid zelf mogen kiezen hoe en wat ze gaan bijdragen aan het totaal, krijg je commitment. Dat klinkt overigens vanzelfsprekender dan het in de praktijk gebeurt. Wat is er voor nodig? 1. Openheid. Dat is wanneer je onveilige zaken kunt bespreken en bespreekt in je team. Zo lang als dat mensen nog zaken voor zich houden en dus met zich meedragen, ligt hun aandacht in het verleden. Figuurlijk kun je je voorstellen dat iemand één kant op kijkt naar een onbesproken incident in het verleden. Zo lang dit niet in de openheid komt, houdt het de aandacht vast. Het is dan onmogelijk om je figuurlijk om te draaien en met je gevoel in de toekomst te stappen en doelen te maken. Sociaal wenselijk kan dit laatste natuurlijk wel en gebeurt ook veel. Helaas krijg je dan vaak ja zeggen en nee doen. Openheid is een gevoelde ervaring die beklijft. Vaak zijn er meerdere gesprekken voor nodig om dit basisveiligheidsgevoel te verankeren in een team. 2. Een gezamenlijke missie. Als er openheid bestaat in een team en ieder teamlid uitspreekt wat hij/zij echt belangrijk vindt, dan wordt de gezamenlijke deler zichtbaar. De gezamenlijke deler of missie is dat wat mensen op een dieper niveau...
Balans. Hoe breng je jezelf in evenwicht?

Balans. Hoe breng je jezelf in evenwicht?

Vooruitgaan én het nu accepteren, het lijken vaak twee tegenstrijdige bewegingen die leiden tot on- balans. Enerzijds te aanvaarden en te omarmen dat het leven nu is zoals het is. De hierbij optredende lichamelijke sensaties en emoties volledig in mijzelf toe te laten en te voelen en de gedachten die zich hierbij aandienen op heterdaad te betrappen. Anderzijds heb ik een droom. Datgene wat ik graag zou willen bereiken. Datgene waar ik naar toe wil bewegen. De richting die mijn leven heeft en de acties die ik onderneem om daar te komen. Weegschaal Ik merk dat ik nogal eens op en neer beweeg als een weegschaal. Toevallig of niet is dat ook mijn sterrenbeeld. Als ik teveel in aanvaarden zit, kan ik de neiging hebben passief te zijn; het komt allemaal vanzelf. Als ik teveel met de toekomst bezig ben dan kan ik vervallen mijzelf te verliezen in de droom; ik probeer dan dwangmatig zaken voor elkaar te krijgen. En moeten leidt meestal tot niet willen, zowel bij mijzelf als bij anderen. Balans Hoe bereik ik balans? Door met mijn volledige bewustzijn nu te zijn als ik met de toekomst bezig ben. In de realiteit heeft toch altijd één van beiden subtiel de overhand. Het zijn twee richtingen die volgens mij alleen in het hart versmelten tot één van hetzelfde en die alchemie heeft tijd nodig. Ik sprak vanochtend een oud opdrachtgever – fijn mens – en hij vroeg me hoe het ging met de verkoop van mijn boek (Passie in Bedrijf. De weg ernaartoe, uitgegeven in eigen beheer). “Dat boek zou een goede zwiep geven aan je droom”. Tja, dat is dan typisch zo’n voorbeeld waarbij...
Kwetsbaarheid als de grootste kracht

Kwetsbaarheid als de grootste kracht

Kwetsbaarheid is misschien wel de grootste kracht die je kunt ontwikkelen in werk, in je leven. Kwetsbaarheid wil zeggen dat je geraakt mag worden. Het wil zeggen dat je niet anders hoeft te zijn dan je bent. Je hoeft je niet groot te houden, niet succesvoller voor te doen dan je bent, je hoeft geen winnaar te zijn. Wat zou er een last van ons afvallen als we met zijn allen niet meer een pantser hoeven te dragen. Hoe krachtig is het als je alles waarvoor je je schaamt, inclusief het schamen zelf, er laat zijn. Kwetsbaarheid in teams In teams zou dat betekenen dat mensen gewoon zeggen wat ze vinden van elkaar, van het werk of van de leidinggevende. Mensen zouden hun nek uitsteken en initiatieven nemen. Niet omdat ze niet op hun bek meer gaan. Maar juist omdat ze op hun bek mogen gaan, van zichzelf en van anderen. Ze mogen het verkeerd doen en kunnen er dan van leren. Volgens mij is dat waar veel teams in organisaties naar op zoek zijn. Teams waarbij de samenwerking of zelfsturing maar niet echt van de grond komt. Mijn kwetsbaarheid Om dat te begeleiden moet je de kwetsbaarheid in jezelf weer toe laten en alles wat haar bedekt ont~wikkelen of afpellen. Ik betrap me er zelf op dat ik af en toe nog steeds bang ben om verlegen te zijn. Verlegen om een antwoord dat ik zou moeten hebben of verlegen om een alternatief om maar niet te blozen in gezelschap. Ergens in een uithoek van mijzelf streef ik nog een ideale mij na. Het vergt nu diepe innerlijke kracht om...
Commitment voor doelen in teams? Zo verkrijg je haar!

Commitment voor doelen in teams? Zo verkrijg je haar!

Commitment ofwel intrinsiek gemotiveerd werken aan gemeenschappelijke doelen. Dat is wat een goed team anders maakt dan een bundeling individuen. Toch blijkt dat vaak nog niet zo eenvoudig voor elkaar te krijgen. In de alledaagse praktijk Dit is wat je vaak terugziet in de praktijk: Als je doelen maar vaak genoeg herhaalt dan worden ze vanzelf gezamenlijk, is de gedachte. Daarbij wordt in teamoverleggen geanalyseerd wat er moet gebeuren en vervolgens worden er acties verdeeld samen met de teamleden. Echter, veel van wat is afgesproken wordt vaak om hele goede redenen niet waargemaakt. Hetgeen leidt tot ‘waarom’ gesprekken die weinig energie geven. Als je het bovenstaande bekend voorkomt is het wellicht de moeite waard om door te lezen en te ontdekken hoe het wel kan werken. Gezamenlijke missie In elk team is er al impliciet een gezamenlijk belang of gezamenlijke missie aanwezig; de ware reden waarom mensen bij elkaar zitten in deze groep. Echter, deze gezamenlijk motiverende missie komt pas aan de oppervlakte als elk teamlid vertelt wat hij of zij echt belangrijk vindt. Met andere woorden als elk teamlid zich open stelt. Gevoelde gezamenlijkheid of verbinding ontstaat bij gratie van openheid. Zoals water alleen kan stromen als de sluizen open staan, kan ook de energie tussen mensen alleen dan stromen (verbinding) als mensen zich openen. Veiligheid Voor openheid in een groep is er veiligheid nodig. Nu wordt het interessant. Veiligheid in een groep wordt ervaren als je, zonder gevaar,  samen over onveilige zaken kunt praten met elkaar. Het bijzondere is dat mensen, diep in hun hart, niets liever willen dan alles wat als onveilig voelt eruit te gooien. ‘Onveiligheden’ zijn bijvoorbeeld wat je van...
Passie in Bedrijf

Passie in Bedrijf

Het leren leven én werken vanuit mijn Passie gaat niet altijd over rozen. Het is een lijdensweg naar het einde van het lijden. Het lijkt erop of het leven me continu dat geeft wat je nodig heb om in jezelf te ervaren dat ik nog niet helemaal vrij ben. Vrij van een interne criticaster, vrij van een knoop in mijn buik, vrij van verkrampte spieren. Afgelegde weg En toch, hoewel het bovenstaande wellicht wat zwaarmoedig klinkt, zou ik de weg die ik in 2009 ben inslagen weer opnieuw afleggen als ik de keuze kreeg. Deze weg van vallen en opstaan, die in het licht staat van mijzelf willen leren kennen als mens onder de lagen van aangeleerde reflexen en automatismen, heeft me veel gebracht. Zo heb ik geleerd dat ik altijd een keuze voel tussen de oude Brend te zijn of juist de waarnemer daarvan. Een waarnemer van gedrag, gedachten, emoties en lichaam. Ook leerde ik wat het is om onvoorwaardelijke liefde te voelen voor mijzelf én voor anderen. Een liefde die me in staat stelt mijzelf of de ander niet te veroordelen en toch te confronteren. Passie in Bedrijf Dit is waar Passie in Bedrijf over gaat. Passie draagt niet voor niets twee betekenissen in zich: lijden én hartstocht. Alleen door mijn ‘lijden’, lees angst, verdriet, frustratie etc., te accepteren en te omarmen komt langzaam maar zeker mijn hart te voorschijn uit deze wikkels. Het hart om datzelfde lijden lief te hebben én het hart om mij te leiden naar dat wat ik echt wil doen in mijn leven: anderen verrijken en boven zichzelf laten uitstijgen. Door mijn eigen passie in bedrijf te stellen ben ik in staat om passie in...