het (Inter)Persoonlijk Excellence Programma – IPEP


Corona zet voor veel mensen hun zekerheden op losse schroeven. Meer dan ooit in de recente geschiedenis worden we met z’n allen uitgedaagd de ‘houvast’ meer in onszelf dan in de buitenwereld te vinden. Om die houvast te vinden, moeten we onszelf afpellen tot die kern waar we onze kracht en vertrouwen voelen en waar onze stem van wijsheid en leiderschap is te vinden. Een kern die maar al te vaak wordt gemaskeerd door aangeleerde reacties uit het verleden. En zolang we deze lagen niet ont~wikkelen krijgen we geen toegang tot ons werkelijk potentieel en is het lastig anderen te leiden door de steeds meer oplaaiende ‘storm’.

Tegelijkertijd vraagt deze tijd om saamhorigheid, sociale veiligheid en verbinding. Zaken die ook broodnodig zijn om als team een prestatie neer te zetten maar ook een klimaat te bieden voor persoonlijke groei. Daarnaast wil je als organisatie juist nu een investering doen die hout snijdt. Teamontwikkeling loopt vaak vast op ‘de zwakste schakel’; het teamlid dat het meest tegen zijn/haar eigen grens loopt. Effecten van persoonlijk leiderschapsprogramma’s (op de hei) worden ondergraven door de vormende kracht van het team op de werkvloer.

Bij het (Inter)Persoonlijke Excellence Programma (IPEP) gericht op (afdelings-)managementteams snijdt het mes daarom aan twee kanten. Door in de bedding van je eigen team te werken aan persoonlijk leiderschap wordt gelijktijdig zowel het individu als het team ontwikkeld. 

Dit heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • Omdat de groep ‘op de hei’ dezelfde is als op de werkvloer is er sprake van gegarandeerde ‘transfer’ (ofwel de stappen die je met elkaar zet op de hei, neem je direct mee naar de werkvloer)
 • De teamleden vormen elkaars real life spiegels. Waar mensen samenwerken ontstaat wrijving. Deze wrijving openlijk onderzoeken op ieders aandeel zorgt tegelijkertijd voor wederzijdse impuls tot persoonlijke groei alsook voor versterking van de onderlinge verbinding. 
 • Naast elkaars spiegel zijn teamleden ook degenen die elkaar kunnen helpen bij het bewust houden van ieders aandachts- en leerpunten.
 • Door het vergroten van de onderlinge sociale verbinding en veiligheid wordt het gemakkelijker voor teamleden om zich uit te spreken over het werk en wat zij zien als hun oprechte bijdrage aan het geheel. Hierdoor ontstaat er een bedding voor commitment en persoonlijk excelleren.

Het (Inter)Persoonlijke Excellence Programma (IPEP) duurt minimaal één jaar waarin er werkelijke verandering wordt gerealiseerd. Elk programma wordt op maat gemaakt en sluit daardoor volledig aan op de praktijk van het team en haar teamleden. Aan het begin van elk programma is er daarom een intake van plusminus 1.5 uur per teamlid. Bij het op maat maken wordt er gewerkt met drie bouwelementen:

 1. Team(coachings)bijeenkomsten
 2. Individuele verdiepende bewustwordingsgesprekken
 3. Themagewijze verdiepingssessies

1. Team(coachings)bijeenkomsten (aantal en duur in overleg/wat nodig is*)

Tijdens de team(coachings)bijeenkomsten gaat het team de diepte in met elkaar. Samen verkennen we waar ieders aangrijpingspunten liggen voor persoonlijke groei en werken we actief aan de onderlinge openheid en verbinding. Zelfexpressie, feedback geven en ontvangen en reflectie op jezelf en elkaar, zijn sleutelelementen tijdens deze bijeenkomsten.  Daarnaast, in verbinding met ieders behoefte en in lijn met waar het team is in haar ontwikkeling, diepen we ook gezamenlijk inhoudelijke thema’s uit. Denk hierbij aan thema’s als de ontwikkeling van ieders eigen team in de werkomgeving of maken van plannen voor de komende periode waar ieder zich ook werkelijk committeert. 

2. Individuele verdiepende bewustwording Plusminus zes uur individuele begeleiding*)

De ervaring leert dat naast inzichten en ervaringen in groepsbijeenkomsten de behoefte bestaat tot persoonlijke verdieping. In een-op-een-bewustwordingsgesprekken krijg je dieper inzicht in jouw typerende mechanismen om met verschillende situaties om te gaan. Ook leer je alternatieve manieren om met jezelf en anderen om te gaan. De gesprekken plannen we in overleg en zijn aansluitend op je persoonlijke behoefte en urgentie.

3 Verdiepende thema bijeenkomsten (aantal en duur in overleg/wat nodig is*)

 Aansluitend op de individuele en/of groepsbehoefte organiseren we verdiepende thema bijeenkomsten. Hierin kunnen allerhande onderwerpen aan bod komen zoals mindfulness, lichaamscommunicatie, persoonlijke effectiviteit, intervisie, teamdynamica, et cetera. De verdiepende thema bijeenkomsten hebben als doel tools en handvatten aan te reiken om het proces van persoonlijke groei en/of de teamontwikkeling te ondersteunen. 

* Omdat elk traject maatwerk is qua intensiteit en omdat de duur van bijeenkomsten ook afhankelijk is van de grootte van de groep (in een groep van drie is sneller iedereen aan bod geweest in vergelijking tot een groep van acht), wordt het aantal de uren in overleg ingeschat.

 Doelgroep 

Het (Inter)Persoonlijk Excellence Programma is een programma speciaal voor Managementteams / leidinggevenden teams waarvan de leden willen groeien naar optimale samenwerking en (persoonlijk)leiderschap. 

Resultaat

De resultaten die je mag verwachten na 1 jaar IPEP:

 • Een bestendige stap in je (persoonlijk) leiderschap.
 • Een diepere verbinding met jouw kracht en kwaliteiten.
 • Zicht op je ineffectieve automatismen en richtlijnen om daar vruchtbaar mee om te gaan.
 • Inzicht en gevoel hoe groepsprocessen werken en wie je daar zelf in bent.
 • Handvatten, ervaringen en houvast om zowel de teamontwikkeling als jouw leiderschapsontwikkeling zelfstandig voort te zetten.
 • Een duidelijk merkbaar diepere onderlinge verbinding in jullie team.
 • Een positieve impuls in de gezamenlijke resultaten.

 

Terug

Share This