Het Spirit Leadership Program voor leiding- gevenden én hun management- team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Leidinggevende / MT-lid,

Jij geeft leiding aan een operationeel managementteam of bent lid van een gelijkwaardig MT (zonder leidinggevende).

Je wilt de samenwerking binnen jullie MT substantieel verbeteren.

Je wilt dat jullie MT daadkrachtiger en productiever functioneert.

Je wilt dat jullie meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten én dat afspraken daadwerkelijk worden nagekomen.

Je wilt meer eenduidig naar buiten treden en als team een voorbeeld zijn voor de teams die onder jullie hangen.

Daarnaast wil wil je dat iedereen binnen het MT groeit als mens én als leidinggevende.

Je zou willen dat iedereen binnen het MT persoonlijk effectiever wordt naar de eigen teams maar ook naar elkaar.

 Je wilt dat jij en je collega’s steviger staan in tijden van onrust en verandering en meer evenwichtige keuzes maken.

 

 

Tijdens het Spirit Leadership Program ontwikkelen we gelijktijdig ieders unieke persoonlijk leiderschap én de samenwerking binnen jullie team.

Tijdens dit jaarprogramma ga ik zowel met jullie individueel en als team aan de slag. De kracht van het programma zit in de wisselwerking tussen teamsgewijs verkennen, delen en ondersteunen en individueel verdiepen

 Het is een persoonlijk leiderschapsontwikkelingsprogramma in en met je eigen team. Én het is een managementteam-ontwikkelingsprogramma waarin we ieders persoonlijke kracht versterken.

 Bij aanvang krijgt ieder MT-lid een persoonlijke intake. Hierin maken we kennis, wisselen we verwachtingen uit, doen we een eerste verkenning van je persoonlijke thema’s en krijg ik een beeld waar aanknopingspunten liggen voor de eerst MT(coachings)-bijeenkomst.

Tijdens de MT(coachings)bijeenkomsten gaat het team met elkaar de diepte in. Samen verkennen we waar ieders aangrijpingspunten liggen voor persoonlijke groei en werken we actief aan een klimaat waar elk teamlid stappen maakt in zijn/haar persoonlijke effectiviteit.  Daarnaast, in verbinding met ieders behoefte en in lijn met waar het team is in haar ontwikkeling, diepen we ook gezamenlijk inhoudelijke thema’s uit.

Tussen de MT bijeenkomsten door plannen we individuele verdiepende bewustwordingsgesprekken. In deze een-op-een-gesprekken krijg je dieper inzicht in jouw typerende mechanismen om met verschillende situaties om te gaan. Ook leer je alternatieve manieren om met jezelf en anderen om te gaan. De gesprekken plannen we in overleg en zijn aansluitend op je persoonlijke behoefte en urgentie.

Aansluitend op de individuele en/of groepsbehoefte organiseren we per jaar 2 verdiepende thema bijeenkomsten. Hierin kunnen allerhande onderwerpen aan bod komen zoals mindfulness, lichaamscommunicatie, persoonlijke effectiviteit, intervisie, teamdynamica et cetera. De verdiepende thema bijeenkomsten hebben als doel tools en handvatten aan te reiken om het proces van persoonlijke groei en/of de teamontwikkeling te ondersteunen

 

Ik ben Brend Seinen, het hart van Passie in Bedrijf. Wat is het mooi als mensen helemaal zichzelf kunnen zijn in een team en daardoor hun unieke bijdrage aan het team gaan leveren. En wat is het enerverend als de energie tussen mensen gaat stromen en er mooie resultaten ontstaan.

In al mijn begeleidingswerk zit de combinatie tussen jou als leidinggevende én jouw team begeleiden. Wanneer je beide combineert ontstaan er mooie bewegingen. En…het één versterkt het ander.

Het Spirit Leadership Program is gebaseerd op:

…meer dan 22 jaar ervaring als (team)coach, trainer en organisatieadviseur in tal van grote, middelgrote en kleine organisaties in Nederland.

…mijn kennis op het gebied van het ‘harde’, voorwaarde scheppende, als op het ‘zachte’, groepsdynamische en psychologische, vlak. Vanuit beide invalshoeken heb ik een boek (mede) geschreven.

…meer dan 2000 uur aan (zelf)studie, intra- en intervisie om mijn eigen Passie in bedrijf te stellen.

…mijn kennis als Master Arbeids- & Organisatiepsycholoog en als gecertificeerd intercultureel (team)coach. 

Ik kan niet wachten om met jou en je team aan de slag te gaan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je klaar om je eigen én jullie teamspirit aan te wakkeren?

Na dit jaarprogramma

Is ieder MT-lid waarneembaar gegroeid als mens en als leidinggevende.

Staat ieder MT-lid steviger in zijn of haar schoenen en neemt van daaruit evenwichtige beslissingen.

Is ieder MT-lid beter in staat vanuit een diepe kracht leiding te geven.

Wordt er op een open en directe manier onderling in het MT gecommuniceerd.

Dragen jullie als MT een eenduidige visie uit vanuit een diepere verbinding.

Zijn jullie als MT productiever en daadkrachtiger.

Geven MT leden elkaar openlijk feedback.

Zijn jullie als MT ook een leergroep waarin de leden elkaar helpen en ondersteunen in persoonlijke groei.

Opdrachtgevers aan t woord

“Brend is zeer sensitief in de dynamiek die gaande is in je team en wat daarin je rol als leider of liever gezegd als coach is. Op een uitnodigende, geduldige en prettige manier weet hij bij jou en je teamleden ‘binnen’ te komen om het geen wat gaande is, te pakken en te duiden. Vanuit dit inzicht biedt Brend handvatten voor jezelf en je teamleden om samen de energie te vinden, vast te houden en te versterken.”
Corné van Asten

Directeur, Syntein BV

De dagelijkse uitdaging van een manager is om toe te werken naar de stip aan de horizon, de grote doelstelling! Maar soms is het nodig en enorm zinvol om in het heden te zakken en vooral bij jezelf op zoek te gaan, ben ik nog met voor jezelf de goede dingen bezig en waar sta ik vandaag, wegzakken in het nu. Dat is een kunst en niet altijd makkelijk. Daar heeft Brend mij mee geholpen. Brend, dank daarvoor, je bent een waardevolle leermeester!”

Leo Hazelzet

Directeur, BAM TEchniek, Regio Zuidoost

“Ik heb Brend gevraagd om de teamspirit en de communicatie binnen en tussen de teams van mijn afdeling te versterken. Brend is daar op een eigen wijze in geslaagd.
Als ik terug kijk op het totale proces moet ik voor mijzelf constateren dat ik zelf de gene ben, die wellicht nog het meest heeft geleerd van de sessies. De verandering zat en zit in mij, mijn verwachtingen, mijn gedragingen.
Brend kan als geen ander in persoonlijke reflectie “spiegelen”, inzichten laten ontstaan.
Ik vind mijn contact met hem zeer waardevol.”

Hans Janssens

RVGME, Hoofd Openbare Werken , Gemeente Montferland

Praktisch

Wat krijg je?

Het Spirit Leadership Program bestaat uit zes management teamcoachings-momenten met een duur in uren die gelijk is aan het aantal deelnemende MT-leden. (bijvoorbeeld: drie MT-leden, bijeenkomsten van drie uur). Elke bijeenkomst wordt vooraf gegaan door een grondige voorbereiding en een uitnodiging per mail. 

Daarnaast organiseren we twee thema bijeenkomsten van ieder vijf uur. Samen met de bovenstaande zes teamcoachings-momenten betekent dit een intensiviteit van één bijeenkomst per anderhalve maand.

Bij aanvang van het jaar programma vindt met elk MT-lid een intake plaats van plusminus één uur. Daarnaast is er voor elk MT-lid zes uur beschikbaar voor persoonlijke verdieping. De gesprekken vinden plaats op jullie locatie, online of wandelend in de natuur.

Inbegrepen zijn verder tussentijdse fysieke of online voortgangsgesprekken met de leidinggevende/aanspreekpunt van het MT, alle voorbereiding en afstemming en al het te verstrekken / te gebruiken materiaal. 

Ieder MT-lid krijgt het fysieke boek ‘Passie in Bedrijf. De weg ernaartoe’ plus nog vier boeken die jou/jullie ondersteunen bij het ontwikkelingsproces het komende jaar.

Wat kost het?

De investering voor het Spirit Leadership Program  bedraagt € 2.950,– excl. BTW, reis- en/of verblijfskosten per MT-lid. Dit zijn de kosten voor een teamontwikkelings- én een persoonlijk leiderschapsprogramma ineen.

Kan iedereen deelnemen?

Het Spirit Leadership programma is zowel geschikt voor met MT’s met leidinggevende erboven als zogenaamde gelijkwaardige MT’s.

 

 

 

 

Ik wil graag een vrijblijvend oriënterend gesprek over het Spirit Leadership Program

Neem contact met mij op!

Share This